Hva er Familiekirken Saron Åkrehamn?

Familiekirken Saron Åkrehamn ble grunnlagt i 1968 og er tilhørende en landsdekkende bevegelse (De Frie Evangeliske Forsamlinger) som har ca. 60 menigheter og kontaktadresser i Norge. Menighetene er juridisk selvstendige. Her kan du lese mer om hva DFEF læremessig står for: http://www.dfef.no/om-dfef/hva-lærer-vi

 

Må jeg være medlem for å kunne delta på Familiekirken sine arrangementer?

Nei, dette er ingen betingelse. Men for å ha stemmerett ifb. med menighetsmøter/årsmøter må du være medlem.

 

Hvorfor bli medlem i Familiekirken?

Å meldes seg inn i menigheten er en handling som viser at Familiekirken er ditt åndelige hjem.

Praktisk: for menigheten betyr dette at vi mottar den såkalte «kirkeskatten», som er et offentlig tilskudd pr, tilhørig medlem i menigheten. Som medlem (og privatperson) har du tilgang* til menighetens lokaliteter ved konfirmasjoner, selskaper etc.

*Menighets aktiviteter vil ha 1. prioritert.  

 

Må man betale kontingent for å være medlem i Familiekirken?

Familiekirken krever ingen kontingent av sine medlemmer, all drift av menigheten er basert på frivillige gaver/kollekter. Mange av medlemmene har faste månedlige kontotrekk, noe som vil anbefales da dette gir god forutsigbarhet når det gjelder hvilke inntekter som kan legges til grunn for driften.

 

Er det muligheter for skattefradrag ved å gi gaver til Familiekirken?

Ja det er det. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er kr 25 000 (2016) per år. Kontakt menighetens regnskapsansvarlige hvis du ønsker å benytte deg av muligheten for skattefradrag

 

Kan jeg være medlem i flere trossamfunn samtidig?

Tilskudd gis kun til en menighet så dette medfører at en da må melde overgang hvis en er medlemmer i andre trossamfunn

 

Hvordan bli medlem i Familiekirken?

Ta kontakt med noen du kjenner i Familiekirken, eller send en forespørsel ved å bruke følgende skjema(link): http://familieakra.no/innmelding/

Noen fra lederskapet vil da ta kontakt med deg for videre oppfølging.

 

Jeg/vi er allerede medlem i Familiekirken, blir mine/våre barn da automatisk også medlemmer?

Barna blir ikke automatisk medlem i Familiekirken Saron. Foreldre må derfor melde barna inn ved å bruke menighetens skjema eller kontakte en i lederskapet.

 

Hva skjer om jeg ikke er medlem i Den norske kirke?

Barnedåp?

For foreldre som ønsker det, tilbys barnevelsignelse som en forbønnshandling, oftest gjennomført i løpet av barnets første levemåneder/leveår. Dette er en enkel handling der barna legges frem for Gud og menigheten i bønn. Handlingen gjøres enten av menighetens lederskap eller andre i menigheten som familien ønsker skal gjøre dette. Ofte markeres dette på lik linje med barnedåp som en familiesammenkomst, hvor familien og venner er tilstede i møte og som forbedere.

Konfirmasjon?

Familiekirken Saron praktiserer en frikirkelig konfirmasjonsundervisning(Tentro) som kan velge i stedet for kirkelig eller humanistisk. Tilbudet bygger på et kristent rammeverk, men har et noe annerledes opplegg enn i den norske kirke når det gjelder former og læringsmetoder. Det er ikke krav om at en er medlem av Familiekirken Saron, eller om å være døpt eller å la seg døpe, for å gjennomføre et tentro opplegg. Opplegget som gjennomføres i samarbeid med andre frikirker på Karmøy, har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra disse menighetene som står for undervisning, er ansvarlige for turer, gruppesamlinger osv.

Ønsker ungdommen å gjennomføre sin konfirmasjonen i Den norske kirke står han/hun selvsagt fritt til dette (må eventuelt la seg døpe i kirken)

 

Ekteskap/bryllup?

Familiekirken Saron har ikke vigselsrett. Brudepar kan dermed inngå ekteskap hos byfogden og etterpå har en velsignelseshandling i menigheten, eller benytte eventuelt pastorer/prest med vigselsrett slik at hele vielsen gjennomføres i menigheten. Alternativt gjennomføre vielsen i en annen kirke som eks. Den Norske Kirke. Om ingen av brudeparet er medlem, betaler en da en sum for leie av kirkebygget og evt. prest/pastor.

 

Dødsfall/begravelser?

For medlemmer i Familiekirken Saron, tilbyr menigheten begravelse enten i menighetens lokale eller at menigheten leier kirken for gjennomføring av begravelsen (leiekostnader av kirke betales av menigheten). Begravelsesbyrået gjennomfører det en ønsker av praktisk hjelp. Det vi ellers ofte omtaler som «kirkegård» er en kommunal gravlund. Det å bli begravd her er en rett en har uavhengig av tro eller tilhørighet til et kirkesamfunn. Det er heller ingen forskjell i avgifter o.l. avhengig av tro eller hvilket kirkesamfunn en eventuelt tilhører.