Jeg/vi vil med dette registrere meg/oss som medlemmer i menigheten Familiekirken Saron Åkrehamn fra dags dato. Jeg/vi bekrefter at jeg/vi ikke er medlem i noe annet trossamfunn.

Snarvei for utmelding fra Den Norske Kirke

Andre i husstanden som skal stå tilsluttet menigheten


Barn i husstanden som skal stå tilsluttet menigheten (under 15 år)Familiekirken vil innen kort tid ta kontakt med deg for å bekrefte din forespørsel om innmelding.